27 април 2011

За атомарността на думите


"От това, което говорим, едно е свързано, друго казваме без връзка."
Аристотел, Категории

Синът ми Петър е възхитен от уникалната атомарност на думите - всяка дума бележи само едно нещо [понятие] и нищо друго. Думите не са взаимозаменими, не могат да се определят една друга, всяка дума се просветлява единствено от своето значение, без отношение към други думи.

И съответно при дадено положение на нещата е уместно употребима само една единствена дума и Петър иска да чуе тъкмо нея. И ако ние употребим думата на място, от негова страна следва едно Да!, което изказва най-естественото нещо на света - строгата връзка между нещото и подобаващата му дума.


Петър съвсем скоро ще навърши три години.