24 март 2011

Разликата "всеки", "всички", "кой да е"


Изразът „всеки” настоява върху всеки един елемент от даден клас поотделно, т.е. тук отделността и потенциалната уникалност на елементите е подчертана и запазена.

Изразът „всички” настоява върху съвкупността на елементите от даден клас, тук те са взети в обща маса, без да ни е грижа за тяхната единичност и потенциална изключителност.

Изразът „кой да е” освен че взима елементите в безразлична маса, също така изрича тяхната взаимозаменимост, т.е. той твърди, че който и от елементите да вземем, това не би произвело никаква разлика.

Човек доколкото е личност, трябва да избягва да търси идентичност под последните две определения. В човешкия свят кой да е представя обществото с неговите функционални роли, в които няма незаменими елементи, всички представя емоционално свързаната общност, която естествено може да прелее в маса, а всеки представя приятелската общност, която е само идеал* и която се гради на взаимното уважение и в този смисъл на уникалността на всеки за всеки.

_______________
* За приятелството като идеал виж тук.