28 януари 2011

Понятие за Аз


Когато синът ми Петър изрича местоимението Аз (звуково се получава нещо като 'Ата'), той изразително добавя и жеста да посочи сам себе си. В този жест той сякаш разбира, че Аз е едновременно и сочещото и посоченото, едновременно и казващото и изказаното.

На мен само ми остава да изразя горното дефинитивно:
Азът е онази същност, която в един единствен и неделим акт, може да е и субект и обект на самата себе си.

Изразено с думите на Фихте, Азът е единството на Аз и не-Аз.

_________
Петър скоро ще стане на две години и девет месеца.