19 януари 2011

За афоризмите


Афористичният начин на изказ поражда една колкото очарователна, толкова и опасна илюзия – именно тази, че под въпросната форма е в известна степен изразен онзи аспект в мисленето, поначало недостъпен за езика.