25 декември 2010

Същността на християнството


Същността на християнството може да се изрази в следното твърдение: любовта е свобода и свободата е любов.

Най-трудната свобода е свободата от самия себе си. А който обича, той е свободен от себе си.
Обсебеният от себе си - не обича.