11 октомври 2010

Всеобщността като отрицателното


Хегел по неподражаем начин е описал общото като отрицателно, тъй като самото всеобщо не е нито обособено това, нито обособено онова, а същевременно бидейки безразлично по отношение на тях би могло да бъде както едното, така и другото. Така например общото определение червено би могло да бъде както това тук червено на кръвта, така и онова там червено на виното и то е безразлично спрямо тях, защото не е нито едно от тях поотделно.

Съгласно думите на Хегел: "Едно такова просто, което чрез отрицанието (Negation) е нито това, нито онова, т.е. едно такова не-това (Nichtdieses), което по един и същ начин би могло да бъде както това, така и онова, наричаме общо" (Феноменология на духа, с. 149).

Именно поради тази своя отрицателна природа всеобщото има свойството да умъртвява.