23 юни 2009

Диагноза


Парите, които притежаваме, са средство за свобода. Парите, които се мъчим да придобием, са средство за заробване.
Жан-Жак Русо, Изповеди


Русо, както винаги, улавя фините граници. Също и фините идентичности.
Но за бъдем по един далеч по-тенденциозен начин ясни, аз бих желал да доуточня горното твърдение по следния начин:

Парите, които притежаваме, са средство за индивидуална свобода. Парите, които се мъчим да придобием, са средство за социално (само)заробване.

Така става ясно защо втората фраза, за разлика от първата, може да е диагноза на цяло едно общество. Нашето.