23 април 2008

Допълнение за половете


Диалектиката всъщност e далеч по-сложна. Ако ми е позволено да използвам терминологията на Шелинг: смъртта в потенцията на живота е жена, докато животът в потенцията на смъртта е мъж. Предното касаеше живота и смъртта в собствените им потенции.