23 април 2008

За бащата и майката


Съгласно принципа на реалността животът е едно непрекъснато отлагане на пълно удоволствие, спокойствие, удовлетвореност. Съгласно същия принцип всички тези блага би трябвало да ни чакат едва в края - т.е. в смъртта.

Ако животът всеки един миг майчински ни уверява: Не сега!, то смъртта бащински ни повелява: Тъкмо сега!