16 април 2008

Mythes et legendes


Излезе четвъртата част на Mythes et Legendes на Magma. Вече съм в достояние на това издание. Очиствам се ритуално и се подготвям за инициацията.
И както послушник следва да се въздържа от слово, затова ще цитирам само мотото на албума:

Les mots ne disent pas tout. Ils semblent.
Ainsi, muets devant l'inconnu, ils demeurent..

A vie, a mort et apres...

Christian Vander
____________________________________________
Думите не казват всичко. Те уподобяват.
И ето как, неми пред непознатото, те замират.
На живот, на смърт и на след това...

Кристиан Вандер