26 юли 2021

Аналитично или синтетично?

 

"Всеки е бил жив няколко часа преди да умре."

 

Любопитно е, дали това твърдение представлява синтетична или аналитична истина. Въпреки че то частично следва от дефинициите на това да си жив или мъртъв, определенията по време (както в случая преди) съдържат в себе си синтетични отношения. Аргумент в полза на това е и обстоятелството, че като цяло темпоралните отношения не подлежат на пълна логическа формализация.

Кант вероятно би казал, че независимо от това, че въпросното твърдение не е аналитична истина, то все пак е априорна такава, защото се основава както на анализа на съдържащите се в него понятия, така и на априорни отношения по време.