07 декември 2018

За "поетите" накратко


Гласовете им бяха големи, обущата им бяха големи, и учеха тригонометрия.

Джеймс Джойс, Портрет на художника като млад


Много лаконично, без да е енигматично описание.