04 декември 2018

Еднаквост и различие


Парафраза от Хана Арент, Човешката ситуация:

Ако не бяхме еднакви, нямаше да можем да се разбираме;
ако не бяхме различни, не би имало нужда да се разбираме.