04 декември 2018

Еднаквост и различие


Парафраза от Хана Арент, Човешката ситуация:

Ако не бяхме еднакви нямаше да можем да се разбираме, ако не бяхме различни не би имало нужда да се разбираме.