10 юни 2016

Rigor mortis


Най-голямото проклятие за човек напуснал детството е в това, че той привиква да е жив. Това, феноменологически определено, би могло да бъде видяно като началната форма на rigor mortis, вкочаняването на смъртта.