03 юни 2016

Hermitage and cage


Stone walls do not a prison make,
Not iron bars a cage;
Minds innocent and quiet take
That for a hermitage.

Richard LovelaceБолезненото е, че вече духът на времето прави невъзможно наличието на hermitage. Дори и да ни предложат stone walls and iron bars. - И без това сме в клетка.


* Ричард Лавлейс (Richard Lovelace) е английски поет от 17-ти век.