13 юни 2016

За паралелните браковете в живота


В съчинението Сватбата на Филология и Меркурий на Марциан Капела като сватбени дарове се представят седем девойки наречени: Граматика, Диалектика, Реторика, Геометрия, Аритметика, Астрономия и Хармония/Музика. Това са седемте свободни изкуства.

В този смисъл ми се струва, че (ако персонализираме самите дарове) поне един брак в живота на човек е оправдан, а за определен тип хора и втори паралелен е възможен, за някои натури дори трети, четвърти са наложителни.

* Марциан Капела (Martianus Capella) е латино-езичен писател и схолар от късната античност, 5 век.