09 септември 2015

Страстта - дело или страдание?


Афектът е като опиянение, което отминава като си отспиш, страстта е като лудост, вкопчена в една представа, която се загнездва все по-дълбоко.

Имануел Кант


Има проблем със "страстите" в наше време. Те са дотолкова загрижени да прикрият своето коренно родство със страданието*, че вече се маскират като действия.
Феноменът, че в страстта си принуден да търпиш самия себе си и да страдаш от това, което сам си причиняваш, в съвременната етика на деловия човек е представен като заслуга.

Например, страстта да се реализираш в живота е вторично корумпирана страст поради това, че се вменява като задължение, а нейното задълбочаване - като постижение.

––––––––––
* На български и английски в религиозен контекст думата страст помни своето родство със страданието в израза "страстите Христови" (Passion of the Christ). На немски също така - leiden е страдам, Leidenschaft - страст.