13 септември 2015

Мислене срещу процес


Мисленето винаги е починено от проблем (проблемът се явява почин, а не причина на мисленето). И като такова винаги е ориентирано към разбиране.

Мисленето вирее в напрежение - между проблема и разбирането.

И като такова винаги има телеологически характеристики. Поради това и мисленето никога не може да бъде процес по обработка на информация.
Процесирането на информация никога не е в състояние да има иманентна цел, каквато има мисленето.