25 май 2015

Няколко значения на термина "нихилизъм"


1. Нихилизмът като натюрел - жизнената позиция на егоистичната ограниченост.

2. Нихилизмът като култура - неморалният интерес, който заявява, че  фундира всеки морал.

3. Нихилизмът като научен проект - претенцията за обективност и интелектуална чистота на всяка цена.

4. Нихилизмът като състояние - въплъщението на нищетата, кулминирала в самообвинение в нищета.

5. Нихилизмът като екзистиране - равнодушието, при което няма нищо, за което да си струва да живеем или да умрем.