25 април 2015

За наивните въпроси


В контраст спрямо днешния ден едно от своеобразието на Платоновите диалози е, че никой въпрос не е дотолкова наивен, че да не си струва да бъде зададен. Именно това, а не нещо друго, е симптом за това, че философията е била близо до началата си през онези дни.

Днес въпросите вече съвсем не са наивни, напротив, те трябва или да демонстрират наличието или да прикриват отсъствието на експертиза у питащия.

Но доколкото непосредствените предмети на хуманитаристиката са не вещи, а смисли, то човекът ангажиран с хуманитаристика, и най-вече философът, трябва да е в състояние да отговоря ясно и по възможност недвусмислено дори и на най-наивните въпроси.

Това означава, че философът, с оглед на идеала на Хусерл, трябва да е в състояние да заеме онази позиция на безпредпоставъчност, която да му помага да хвърли светлина и върху най-нелепите, що се отнася до евентуалната му позицията на учен или ерудит, въпроси.