22 април 2015

За разликата между практическо и прагматическо у Кант


Практическо е онова, което се основава върху свободата (автономията).

Прагматическо е онова, което се основава върху инструменталната употреба на свободата с оглед на външни (хетерономни) спрямо разума цели.