23 август 2014

За амброзията и мечтите


Еидотея помаза с амброзия нашите ноздри. 
Нейният мирис веднага прогонва смрадта на тюлена. 

Одисея
Част първа, Телемахия 


Онова, което съответства на амброзията в днешния ден е мечтата, единствено тя е в състояние да прогони смрадта от света, в който живеем.
Но не мечтата на амбицията, не на персоналното благополучие, а мечтата за света като едно по-добро място.

Мечтата е приоритет на младите в този свят, те все още не са привикнали със „смрадта на тюлена”.
Загубата на мечтите за света е симптом на необратима старост.