02 септември 2014

Рибен (Из "Книгата на Р.")


Казвам се Рибен. Условно можем да приемем следната история - когато съм се раждал, се разразила страшна буря, плющял проливен дъжд, огромни вълни са се надигали в морето. Майка ми сънувала как една подобна вълна я залива и … щом се събудила от упойката, аз вече съм бил в ръцете й.

Когато поотраснах и ретроспективно си припомнях как четях Морски приказки, си представях нещата като от картина на Гоя – майка ми с разрошени коси, разтворени крака и разширени от ужас очи поема вълната връз себе си.
А да се нарисува рибе на гребена на вълната винаги съм считал за буквализъм и проява на лош вкус.