16 май 2014

Комплимент и допълнение


Думите compliment (комплимент) и complement (допълнение) в миналото са били една и съща дума*.
И наистина какво друго е комплиментът освен допълване чрез думи на онова, което предполагаемо липсва в реалност?

Да, комплиментът не е просто преструвка, той е една често колкото приятна, толкова и лицемерна игра на пълнота и недостиг, която поне двама са се ангажирали да играят.

* Произходът е от латинския глагол complere - 'допълвам'.