17 май 2014

За Хайдегер, бележка върху онтологическата разлика


За Хайдегер битието е по-фундаментално от съществуващото, но за сметка на това не е възможно да има битие (Es gibt Sein) без човека / Dasein и без откритостта, която бива в неговото разбиране. Това последното за разлика от съществуващото.

'Съществуващото е независимо от опита, узнаването, схващането, чрез които то бива откривано, разкривано и определяно. Битието обаче "е" само в разбирането на съществуващото, към чието битие принадлежи нещо като разбиране на битието. Битието  поради това би могло да не бъде понятийно схванато, но е никога напълно неразбрано.'

Хайдегер, Битие и време, §39