13 април 2014

Сферите на свободата


1. Свобода на действието – възможността да действаш (или бездействаш), съобразно избора, който си направил или решението, което си взел.

2. Свобода на избора – възможността да видиш алтернативи и да осъществиш избор, независимо от външната конюнктура и влиянията, на които си подложен.

3. Свобода на волята – възможността да детерминираш собствените си нагласи и предпочитания, които оказват влияние върху изборите, които правиш. Възможността да ревизираш собствените си избори, с които вече си привикнал.

4. Свобода на духа – възможността да се откъсваш и дистанцираш от вътрешно-световите неща и от самия себе си като вътрешно-светови аз.

***
Между тези четири сфери може да се наблюдава определена градираща се връзка. - Ако свободата в една от сферите е затруднена, толкова повече става належаща свободата в следващата сфера.