10 декември 2012

Инструмент на истината


Буквализмът в изкуството е преднамерена лъжа, алегорията също. - Истината не може да бъде изказана нито пряко, нито преносно.
Мамейки чрез изричане и изобразяване, изкуството се опитва да постигне онази автентичност, която не подлежи на изричане или изобразяване.

Оповестената и експлицитно заявена измама в изкуството е инструмент на истината.