30 септември 2010

Мисленето и разделението на труда (една антиутопия)


Разделението на труда е изиграло твърде неприятна шега на човешкия род. Човеците постепенно са изоставили основната си привилегия, мисленето, в полза на тесните специалисти по мислене. Впоследствие се е оказало обаче, че специалистите съвсем не са в състояние да мислят, просто защото мисленето в корена си е универсално.