18 септември 2010

Грация и благодат


В къкъв ведър свят са живеели древните! Свят, в който благодатта (на латински gratia) е тъждествена с грациозността в лицето на самите Грации*.
И наистина, за да бъде съхранена, благодатта трябва да бъде поднесена с непринудена деликатност и нежност.

________________________
* Трите грации или харити са Аглая, Ефросина и Талия.