19 април 2009

Спонтанният характер на мисленето


Мисленето е автономно по отношение на своя предмет и то не може да бъде предизвикано или емотивирано*. Провокирана може да бъде само нашата рецептивност, докато мисленето представлява едно спонтанно самоначеване. Собствено мисленето може да бъде провокирано единствено от самото себе си, чрез способността да положи пред себе си проблем. Проблем може да бъде положен, само доколкото мисленето изисква от предмета да се съобразява с условията на своята мислимост. В случай, че мисленето би било рецептивно, то просто би копирало (възпроизвеждало) предмета и никога не би се изправило пред свой проблем.

Както отбелязва Кант, мисленето не е способността да получаваме (empfangen) представите, а да ги създаваме (hervorbringen)**.

________________________________________
* Емотивирани по дефиниция са емоциите.
** Критика на чистия разум, с. 130