18 април 2009

Дискурсивният характер на мисленето


Кант определя понятието като представа, която може да се съдържа в различни представи. Съдържайки се в множество други представи, понятието съставлява аналитично общ признак (Merkmal) от съдържанието им. В този смисъл понятието (като признак) е винаги част от други представи и Кант откровено го дефинира като "частична представа"*.

Ето защо мисленето като дискурсивна дейност чрез понятия е винаги познание на части, чието цяло присъства само в качеството си на идеал (проективно цяло).
Цялото на тези частични представи, понятията, е винаги зададено (aufgegeben), но никога дадено (gegeben).

_______________________________________
* Имануел Кант, Логика. Наръчник за лекции