02 януари 2009

Празник и секуларизация


Натоварването на определен ден (празник) с извънмерна стойност по отношение на другите дни (ежедневието като цяло) е белег за дефицита откъм стойност на последните. В една секуларизирана култура празник е еквивалентно на из-празване на ежедневието от стойност и съдържание.