24 януари 2009

Хайнрих Бьол


Хайнрих Бьол е автор, който притежава изострен усет за личностно-човешкото и подчертан негативизъм към всичко, което би претендирало да го подмени – било то от политически, социален, общностен или индивидуален характер. По немски точно и категорично, но и същевременно умело и деликатно, той прокарва демаркационната линия между честността към себе си и самозаблудата, разграничение винаги придружено със съзнанието, че същинската откровеност е именно откровеността към самия себе си.

Четенето на Бьол поддържа едно радикално живо изискване за автентичност към живота и непоносимост към изявите на фалша. Онзи, който е открил Бьол за себе си като автор, струва ми се, не ще го изостави.
_______________________________________________
Хайнрих Бьол /Heinrich Böll/ (1917 – 1985) е немски писател от следвоенния период, роден в Кьолн. Сред най-хубавите му романи, преведени на български, са: „Възгледите на един клоун”, „Билярд в девет и половина”, „Групов портрет с дама”, „Изгубената чест на Катерина Блум”. Удостоен с Нобелова награда по литература през 1972.