07 март 2008

Иглена миниатюра


Ято птици с две-три гърбици прелетя през иглено ухо. Тясно, поиздължено, строго оформено иглено ухо. Не отиваха никъде. Вероятно не се и връщаха.