22 март 2008

За агресията (с евристична препратка към Фихте)


Всяка агресия насочена навън е реакция спрямо определена собствена вътрешна слабост. Ето защо агресията в своята същност представлява пасивност, несвобода (reaction, а не action).
Оттук става достъпно и разбирането на Й. Г. Фихте за злото като пасивност, инертност, несвобода и съответно за доброто като действеност, свобода, активност.