02 октомври 2018

Идентичност


Ако бях този, който съм, не бих имал проблеми със себе си.

Наличието на проблеми със себе си не указва ли липса на идентичност?!?