11 октомври 2018

Homunculus


И ще повярвате ли, ето ти го там, седял сам-самичък в тъмнината на изповеднята си, от буден по-буден, и сякаш тихо се смеел в себе си.

Джеймс Джойс, Дъблинчани


В нас винаги живее по един малък homunculus, който претендира, че не ни разбира...
А го е жал през смеха му.