25 ноември 2017

За опасността от разума


Deux excès: exclure la raison, n'admettre que la raison. 
Две крайности: да изключваш разума, да не допускаш друго освен него.

Паскал, Мисли [L 183, B 253]


Паскал начева една линия в разбирането на разума, която води през Русо право към Кант.

У Кант разумът удостоверява самия себе си като спекулативен екцес. Теоретическият интерес на разума следва да бъде ограничен през практическия - "моралната вяра".