21 ноември 2017

Усетливост за една разлика


Бих могъл да живея тук завинаги - помисли си той - 
или поне докато умра.

Дж. М. Кутси,  
Животът и времената на Майкъл К


Това е най-безхитростното различаване, на което съм попадал, между живота с неговия естествен край и едно потенциално - отново мое - завинаги. Безхитростно, защото не задава метафизически въпроси, нито предлага такива отговори.

И все пак феноменологически - разликата присъства, тя е тук, насъщна, без да бъде изрично тематизирана. 
Насъщна, най-малко за въображението или по-точно за една особена усетливост, съобразно която бих могъл да се нарека душа.