03 август 2017

Въображение и страх


"Nothing is worse than what we can imagine."
"Няма по-лошо от това, което можем да си представим."

Дж.М. Кутси, В очакване на варварите


Но осъзнаването му не облекчава страха.