04 август 2017

Свобода, преценка, автономия


Способността за рационална преценка на собствените ни действия (или дори възможността да се провалим в опита си за такава и да се откажем от нея, например казвайки: "Тогава бях твърде афектиран", или пък "Тогава бях твърде пиян") е важен елемент от самоосъзнаването ни като свободни деятели.

Ето защо до голяма степен критиката на Спиноза и Шопенхауер към идеята за свободата на волята е нацелена в това да покаже принципиалната неоправданост или илюзорност на подобна преценка (или съждение, според традицията, която Кант утвърждава).

И все пак тъкмо в желанието да сме способни на рационално съждение за действията си прозира едно самоизискване към самите нас - самоизискването да сме автономни.
Автономията не е просто самоопределяне, а и изискване да сме в състояние да се самоопределим.