14 септември 2016

Интелектуалният принцип на глобалната мрежа


Нищо не е дотолкова глупаво, че да бъде изключено.

Нищо не е дотолкова умно, че да бъде подобаващо оценено.

Подобен принцип би могъл да води само до едно: посредственост.