23 ноември 2015

По повод на атентатите


Елементарна истина е, че човек рано или късно ще умре. От гледна точка, хайде, не на вечността, а на един малко по-дълъг период от време, да речем 1000000 години, няма голямо значение дали това ще се случи петдесет години по-рано или по-късно.

Естествено, тогава следва въпросът, а какво все пак има значение?!? Струва ми се, че най-адекватният отговор би бил: да си съхраним достойнството. Кант би казал: достойността да бъдем щастливи.
Не на последно място: и чувството за хумор.