27 ноември 2015

За източниците на живота


За европееца става все по-невъзможно да инвестира смисъл в нещо, което трансцендира живота. Религията (там където все още я има) се е превърнала в навик, науката и изкуството - в кариера.

Източниците на живот пресъхват защото няма нищо, което да го надхвърля.