18 февруари 2015

Нивелацията на публичната сфера


Следеното на новините и коментарите върху актуалните събития може да идва от похвалното чувство за ангажираност в общото благо (на местната общност, на нацията, на гражданството или на човечеството) или от загриженост за съдбините на общия ни свят, който обитаваме. И въпреки това тъкмо публичната сфера до такава степен размива дискурса и нивелира всяко експертно различие и превъзходство, че резултатът е един посредствен общ интелект/рецепиент, за когото всяко мнение върви (anything goes), именно защото се е усреднила аналитичната способност и се е загубило чувството за всякаква релевантност и адекватност спрямо ситуацията.

Съвременният публичен феномен е, че вече всеки може да има мнение върху всичко.  

Посредствеността (нивелацията) като резултат се явява на две нива. На нивото на всеки цари тотална умствена уравниловка, а на нивото на всичко – се размива всяка дадена проблемна ситуация и се губят нейните конкретни смисло-носещи специфики.

В личен план следенето на новини и публични коментари естествено води до 1. привикване към общото безразличие, 2. леност на интелекта и 3. постепенна умствена хибернация.