30 януари 2015

Какво е да имаш "понятие за..."?


В това да имаш понятие за нещо не е достатъчно да знаеш в екстензиите на чии предикати нещото се включва.

В българския израз понятие все още звучи съдържанието на една пред-концептуална понятност, която търси и изисква смисъл.

За да имаме понятие за нещо е нужно да можем да направим смисъл от него. Смисълът винаги включва имплицитно и нашето място в света.