23 януари 2015

Познание и разбиране


Познанието винаги се отнася към някакъв обект, разбирането винаги се отнася към някакъв смисъл. Те обичайно са отделени едно от друго.

Задача на образованието е да ги обедини.