11 април 2014

За Самсон - един нов прочитСъмнявам се, че Далила дори е протегнала ръка за да отреже косите на Самсон, просто му е народила деца.