10 септември 2012

Възрасти (из 'Книгата на Р.")


Вече съм стар като света. А тази сутрин бях на осемнадесет.
Юджийн Марчбанкс*


Трябва да призная, че и при мен се случват аномалии с възрастта. От няколко години насам съм все на тридесет и три. Наистина не знам на какво се дължи това блажено неостаряване - на ленив апогей подобно на Одисей или на фатален удар (в главата), както при барабанчика на Гюнтер Грас. Но мога да кажа едно - чувствам се чудесно на тази възраст. Опасявам се единствено, че някоя сутрин ще се събудя направо на шестдесет.

Възрастта на Марчбанкс, струва ми се, не бих могъл да постигна - за това се изисква непосилна мъдрост или непосилно чистосърдечие.

______
* Из Кандида на Бърнард Шоу.