27 декември 2011

Мрачна нощ


В наши дни едни от най-търсените книги са онези, които убеждават, че изкуството да бъдеш успешен се състои в това да се преструваш на самодостатъчен до такава степен, че сам да си повярваш, че си такъв. Оставяйки настрана ефективността от подобен трик, добре е да напомним, че самодостатъчността е привилегия на боговете.
Какво ще можем да кажем тогава за такъв един свят като нашия, който така повсеместно [чете и] се стреми към божественост? Просветлен ли е той или помрачен?

Вероятно по-скоро второто:

"Нощем всички котки са сиви - и ако да бъдеш бог означава да изглеждаш като всички останали, изцяло и съвсем като всички останали - тогава мрачна нощ е и всички ние сме ..."*

Котки или богове?

__________
* Из Сьорен Киркегор, Въдворение в християнството